מכון רון - יעוץ ואבחון פסיכולוגיים - פנייה בכתב לפסיכולוגית: אנדריאה קליין
 *